Makalecin - Güncel Blog Yazıları

Yayın İlkeleri

UpTekno.com  ailesi olarak savaş, terör olayları, çatışma, şiddet veya doğal afet durumlarında yayınlayacağımız haberlerle ilgili yayın politikamız aşağıda listelenmiştir.

Bu kapsamda https://www.UpTekno.com

  • Savaş, terör olayları veya doğal afetler gibi özel durumlarda insanların bilgi edinme hakkını kendilerine verirken kamu düzeni veya ulusal güvenliği dikkate alarak sorumlu bir yayıncılık örneği göstermeyi amaçlıyoruz.
  • Toplumsal olarak kaos, panik, korku ve nefret duygularına neden olabilecek her türlü yayın ve haber içeriklerinden uzak duruyoruz.
  • Yayınlayacağımız herhangi bir haber içeriğinde şiddet özendiren, korku eken, eşitlik ilkelerini zedeleyebilecek veya ruhsal travmalara yol açacak nitelik ve üsluptan uzak duruyoruz.
  • İnsanlığı şiddete, teröre veya etnik kimlik ayrımcılığına sevk edecek olan veya halkı inanç, ırk veya bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığı pekiştirecek herhangi bir yayına izin vermeyi reddediyoruz.
  • Savaş, çatışma ve terör olayları gibi durumlarda haberleri abartmadan objektif verilere dayanarak ve mümkün olduğu kadar yetkili bir kaynağa dayandırarak yayınlamaya dikkat ederken, resmi kurumlarca alınabilecek yayın yasaklarına da uymayı görev biliyoruz.
  • Savaş, terör olayları veya doğal afetlerde hayatını yitiren kişilerin isimlerini bu kişilerin ailelerine resmi kurumlar tarafından bilgiler iletilmeden yayınlamaz. Aynı zamanda insan hayatının kutsallığını vazgeçilmez olarak gördüğümüzden dolayı bu tür durumlarda mağdur kişiler veya bu kişilerin yakınlarını rencide edecek yayın yapmaktan da uzak durur.
  • İdam cezalarının infaz anları dahil olmak üzere insanların acı çekerek öldürülüşünü gösteren her türlü görüntülü içeriğin yayınlanmasından uzak durur.
  • Terör veya suç örgütlerinin hiçbir şekilde propagandası niteliği taşıyan haber yayınları yapmaz. Bu örgütlerin dil, jargon, tanım veya imajları dahil olmak üzere terör propagandasına yardımcı olabilecek hiçbir içeriği yayınlarında kullanmaz.
  • Kamuoyunda psikolojik etkiler yaratabilecek türden insanlık onurunu ayaklar altına alan ölü veya yaralıların yüzleri, parçalanmış beden veya uzuvları gibi her türlü görselin yakın plan ve net çekimleri hiçbir şekilde yayınlamaz.